Opšti uslovi/cenovnik

Opšti uslovi ugovora o finansijskom lizingu za pravna lica (u primeni od 26.4.2023.)
Cenovnik naknada pravna lica - finansijski lizing (u primeni od 26.4.2023.)