Predstavljanje

BKS Bank AG sa sedištem u Klagenfurtu, Austrija, zapošljava više od 1.100 zaposlenih i bavi se obavljanjem bankarskih i lizing poslova na tržištima u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj i Srbiji. U Mađarskoj i Italiji nalaze se predstavništva Banke. Naša poslovna politika usmerena je ka trajnim ciljevima, s težištem na dugoročnim uspesima, a ne kratkoročnim dobicima.