Zaštita ličnih podataka

BKS Leasing d.o.o. u poslovanju na području Republike Srbije na odgovarajući način primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i ostale važeće propise Republike Srbije koji regulišu zaštitu podataka i na odgovarajući način primenjuje odredbe Zakona o bankama koje propisuju obavezu čuvanja bankarske tajne.

Detaljnije informacije dostupne su u Izjavi o zaštiti ličnih podataka objavljenoj na dnu ove rubrike. Sve izmene i dopune predmetne Izjave biće objavljene na istom mestu. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na adresi BKS Leasing d.o.o., Omladinskih brigada 88-90, Zgrada 1300, 2. sprat, 11070 Beograd, Srbija (s naznakom za službenika za zaštitu podataka), putem e-maila dpo@bks-leasing.rs i putem ostalih kontakata objavljenih na ovim veb stranicama.

Podešavanja kolačića možete prilagoditi u bilo kom trenutku. Da biste to učinili, kliknite na

Prilagodi podešavanja kolačića

Preuzimanje dokumenata: Cookie regulativa